Quầy Bar Ở Sảnh

Đồ uống nóng hoặc lạnh, có cồn hoặc không cồn, các loại trà và cà phê phổ biến nhất, và các loại cocktail rất đặc biệt làm tăng thêm màu sắc cho Thế giới CỦA Pgs Varadero Resort.

예약
WHATSAPP
TELEGRAM
MESSENGER

쿠지는 서비스를 공급하는 데 도움이 됩니다. 우리의 서비스를 사용하여 우리의 쿠키 사용을 동의하는 것입니다. 정보 추가 보기