PGS HOTELS ÇEVRE POLİTİKASI

PGS HOTELS ÇEVRE POLİTİKASI

Biz PGS ailesi olarak tabiat anadan emanet aldığımız dünyamızı gerçek sahiplerine devretme zamanımızın geldiği güne kadar, almış olduğumuz emaneti en iyi şekilde korumak adına, zamanın ruhu neyi gerektiriyorsa buna uygun yapılanmayı en hızlı şekilde kanunlar ve etik değerler çerçevesinde yerine getirmeyi bir amaç olarak görmekteyiz. Bu amaç, aynı zamanda bizlerin her gün daha iyiye gitmemizi sağlayan bir araçtır. Bu amaç, aynı zamanda tüm canlıların yaşam hakkına duyulan bir saygıdır. Bu yaşam hakkında misafirlerimizin ve çalışanlarımızın yardımlarına olan inancımızı göz önünde bulundurarak bize düşen yegâne görev misafirlerimize ve çalışanlarımıza yol göstermektir, tüm çevremizi motive etmektir. Bu yaşam hakkının korunması ve geliştirilmesi için aşağıda belirtmiş olduğumuz hususlar, zamanın ruhu ve ihtiyaçlarına göre sürekli olarak güncellenecek, fakat asla hedeften sapılmayacaktır.

 • PGS HOTELS AİLESİ OLARAK

  Çevrenin Korunması adına

   Çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde, sürekli gelişime inanan ve sürdürülebilir çevre inancıyla faaliyetimizi gerçekleştireceğiz.

   Çevre Yönetim Sistemimizi etkin bir şeklide uygulayacak ve sürekliliğini sağlayacağız.

   Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indireceğiz.

   Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirecek, çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere riayet edeceğiz.

   Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz olumsuz etkileri en aza indireceğiz.

   Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlayacağız.

   Çevresel duyarlılığı arttırmak için gerekli eğitimler düzenleyerek çalışanlarımızın çevre konusunda bilgilenmelerini, bilinçlenmelerini ve motivasyonlarını sağlayacağız.

   Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapacağız.

   Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri uygulayacağız.

   Her departman faaliyeti sonrasında oluşabilecek çevresel riskler belirlenecek ve oluşan atıkları azaltmak adına önlemler alacağız.

   Tesis geneli ve odalarda atıkların ayrıştırılması için çözümler üreteceğiz.

   Tesisimizde çıkan tehlikeli atıkların Çevre Mevzuatı kapsamında bertarafını sağlayacağız.

   Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile su ve elektrik tüketimlerimizi düzenli takip edip, aşırı tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler alacağız.

   Aşırı kimyasal tüketimlerinin engellemek için, kimyasalların yeteri kadar kullanılması gerekliliği ile ilgili personelimize eğitimler vermeye devam edeceğiz.

   Bahçe bakımında biyolojik mücadele yöntemlerine öncelik verip, su tasarrufu amacı ile damlama sulama yöntemini uygulamaya devam edeceğiz.

   Oluşabilecek acil durumlar ve çevre felaketlerinin önüne geçmek amacı ile Acil Durum Müdahale Ekipleri ile düzenli tatbikatlar yapacağız.

   Temiz deniz, bakımlı, sağlıklı ve güvenilir bir plajın sembolü olan “Mavi Bayrak” ödülümüzün şartlarını her yıl eksiksiz olarak yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde faaliyetlerimize devam edeceğiz.

   Plajımıza gelen Caretta Carettaları ve bahçemizdeki bitki türlerini koruma altına alarak doğal hayatın korunmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz.

   Çevre Yönetim Sisteminde sürekli iyileştirme yapacağız.

   Doğal kaynaklarımızın etkin kullanımı ve kirliliği önleme mücadelesine devam edeceğiz.

   Sürdürülebilir turizme katkıda bulunacağız.

   Personele ve misafirlere yönelik çevre bilincini artırmak için düzenli periyotlar halinde hatırlatıcı bilgiler sunacağız.

   Personele yönelik çevre bilinçlendirme panoları ile duyurular yapmaya devam edeceğiz.

  Çevreye göstermiş olduğumuz bu duyarlılığa, sizlerin de sahip çıkacağınızı umuyoruz